Helhedsorienteret empowerment

Udskriv

UDDANNELSE, JOB OG RECOVERY

Forslag til etablering af en skole, hvor psykisk sårbare både kan uddannes og arbejde inden for handel og kontor, samtidig med at de kommer sig af deres psykiske sygdom - Der skal skabes et netværk og en virksomhedskultur der inspirerer til iværksætteri, hvor den "selvstændige" kan få hjælp til både det forretningsmæssige og en evt. livslang recovery

Hent rapporten her Helhedsorienteret empowerment

Oplæg til undervisning i OLC, Open Leaning Center

Udskriv

Differentieret undervisning med fokus på Case , realkompetencer  og nye lærerroller , herunder konvertering af den traditionelle

forberedelsestid  og rettegodtgørelse til praktisk  orienteret konsulenttimer 

Læs hele oplæget her Oplæg til undervisning i OLC (Open Leaning Center), på Struer Erhvervsskole

Helhedsorienteret undervisning på HG

Udskriv

Helhedsorientering er et didaktisk princip, hvorefter man kan skabe helhed i undervisningen. Overordnet er påstanden, at jo større helhed, jo større læring.

Jeg har med udgangspunkt i hensynet til elevernes opfattelse af helhed og relevante arbejdsfunktioner lavet en case, hvor eleverne skal forestille at være kursusudbydere. Eleverne skal lære sig nogle funktioner i et program for at blive i stand til at lære det videre.

Hent hele rapporten her: Helhedsorienteret undervisning på HG