Jeanette

Juul Quaade

"Kreativ, engageret og igangsætterånd... Hun kan lide at have mange bolde i luften og tænke nyt og skævt"


Introduktion

Jeg er især optaget af teorierne om Lærende Organisation og vil gerne bidrage til at gøre skoler, institutioner, virksomheder og mennesker lærende, herunder medvirke ved udvikling af de kompetencer, som jf. Senges teori er nødvendige:

 • Personlige og fælles visioner
 • Mentale modeller
 • Teamlæring
 • Systemtænkning

.

Det har jeg aldrig prøvet før,

så det klarer jeg helt sikkert

Pippi

Personlighed


"Fokus på at undersøge alle muligheder"


JJQ's type er ofte kreative, dynamiske og inspirerende personer, som holder af at hjælpe andre mennesker med at opdage deres potentiale og ressourcer.


Deres talent ligger i at kunne afdække den dybere betydning, finde ind til sandheden og motivere andre.


For dem ligger der en mening og betydning i enhver handling, der sker omkring dem, hvilket andre kan finde besynderligt og uforståeligt.


Det er vigtigt, for en type som JJQ, at organisationen eller virksomheden er ubureaukratisk, så der er mulighed for hurtig handling. 

PRÆSTATIONER

Jeg er mor til to skønne tøser


Pædagogisk speciale: Helhedsorienteret undervisning på HG


Nomineret til Aftensskolernes underviserpris 2015


Koordinering af Holstebro Kommunes frivillige og Kultur og Frivillighusets frivillige på Spejdernes Lejr 2012


Uddannelse


 • Socialrådgiver (næsten)
 • Kontaktlærer
 • Kommunikation, konflikthåndtering, relationskompetence, coaching mm.
 • IT og Fagdidaktik
 • Erhvervspædagogisk Pædagogikum
 • Datamatiker med speciale i strategisk systemudvikling
 • Merkonom i markedsføring


Nyeste står øverst - Se fuld liste Klik her

Kontakt 


Jeg bestræber mig på at besvare alle henvendelser inden for 24 timer

 
 
 
 

Erhvervserfaring

Stifter og direktør i Velfærds KURSuscenter - VKURS, Struer

  2020 - i dag  

Den selvejende institution Velfærds KURSuscenter er stiftet af Jeanette Juul Quaade, Struer den 1. februar 2020


Institutionens formål er at bidrage til, at personer med psykiske problemer afklares hurtigere i beskæftigelsessystemet og at beskæftigelsesforløbet understøtter øvrige afklarende, udviklende og/eller behandlende indsatser


Formålet søges opfyldt ved:

 • Facilitering af kursuscenter som drives af og underviser personer, der selv har erfaringer med at komme sig af psykisk sygdom og som bruger af de offentlige indsatser
 • Udvikling af nye metoder til at få psykisk syge tilbage i beskæftigelse, i samarbejde med civilsafundet, det offentlige og erhvervslivet
 • Drift af Bed & Breakfast der både vil imødekomme almindelig sæsonturisme samt være en form for retræte for stress-sygemeldte mennesker


Se mere på VKURS.dk

Projektmedarbejder i Kultur- og Frivillighuset, Holstebro

  2012 - 2013 

Jeanette har særligt arbejdet med et frivilligt projekt, IT-Ven, hvor der har været omkring 30 frivillige tilknyttet, der har hjulpet ældre +65 med IT i borgeerens eget hjem. Her har hun arbejdet med udvikling af projektet. Hun har gennemført samtaler med frivillige og brugere samt koordineret projektet og formidlet frivillige IT-Venner til IT-elever.

Inden sin ansættelse var Jeanette i praktik som socialrådgiversuderende, hvor hun blandt andet afviklede vores deltagelse på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Udtalelse

Underviser hos FOF i Holstebro og Lemvig

  2010 - 2015  

Jeanette underviser mennesker med markante psykiske udfordringer i Helhedsorienteret IT. Undervisningen bygges op om deltagernes konkrete udfordringer, problemer og drømme. Oplevelsen af, at IT kan løse deres problemer, motiverer dem, så de rykker sig markant. Ikke kun IT-mæssigt, men også menneskeligt. IT'en bliver et nyttigt værktøj, som gør deres hverdag bedre, og de bliver selvhjulpne - f.eks. på en fælles Københavnertur, hvor de finder togtider, bestiller billetter, booker hotel, planlægger ruter via Internettet. Sammen har de udviklet sig fra at være visiterede klienter til en sammentømret gruppe mennesker, der kan, vil og tør. Nominering

Underviser på Struer Erhvervsskole

  1999 - 2006  

Jeanette har primært undervist i Informationsteknologi, Salg og Service, i valgfagene Multimedie og Praktik i Kantinen, i afdelingens VOF-fag samt været skolens tovholder på SIMU-projekter i samarbejde med andre skoler.

Derudover har Jeanette gennemført brobygningsforløb og præsentationskurser i HG-regi.

Jeanette har desuden undervist i Informationsteknologi niv F-C på HHx, medvirket i projekt- forløb på HTx, i Informationsteknologi niv. D på TD samt gennemført PC-kørekortskurser samt kurser i vidensdelling og kommunikation i kursusafdelingen.

Endelig har Jeanette i en periode været tilknyttet en projektgruppe omkring skolens hjemmeside og efterfølgende om skolens brug af virtuelle undervisningsværktøjer. Udtalelse 

KontaktoplysningerCopyright © Alle rettigheder forbeholdes